KINDERCOACHING

Wat is kindercoaching eigenlijk? Kindercoaching is een laagdrempelige, ongedwongen manier van hulpverlening voor kinderen en jongeren met een hulpvraag.

De voordelen van een kindercoach ten opzichte van de reguliere zorg:
Geen verwijzing van huisarts of specialist nodig
Een kindercoach denkt in mogelijkheden, niet in problemen
Oplossing ligt in het achterhalen van de oorzaak, in plaats van te focussen op
   (behandeling van) het probleem
Doelgericht
Korte trajecten
Vrijwel direct resultaat!

‘Dat we hier niet veel eerder aan hebben gedacht.’

WANNEER KINDERCOACHING?

Is je puber brutaal? Of juist extreem stil? Heeft je zoon of dochter last van onverklaarbare woedeaanvallen, eetbuien of concentratiestoornissen?

Een echtscheiding, sterfgeval of andere stressvolle en ingrijpende situaties kunnen vergaande (en soms ongrijpbare) gevolgen hebben. Merk je dat je kind niet lekker in zijn vel zit? Weinig zelfvertrouwen heeft? Wellicht is er een verklaring voor de gedragsveranderingen. Het is goed om te onderzoeken wat de onderliggende oorzaak is.

DE KRACHT VAN ‘JIJ IN JE KRACHT’

Als ouder is het soms lastig om je kind zelf te helpen. Je bent té emotioneel betrokken, of je weet je gewoonweg geen raad. Voor een kind is het tegelijkertijd vaak prettig om met iemand te praten die, zonder oordeel, luistert. Iemand die je helpt je gevoelens te benoemen, bij wie je je veilig voelt en al je frustraties kunt uiten. JIJ in je KRACHT helpt je kind om inzicht te krijgen in de situatie, zijn/haar zelfvertrouwen te vergroten en dichterbij zichzelf te komen.

Hoe? Stap voor stap gaan we samen op zoek naar de juiste balans, zodat je kind weer lekker in zijn/haar vel zit. En het weer alle ruimte heeft om zich op eigen kracht, op eigen tempo, verder te ontwikkelen!

VOOR WIE IS KINDERCOACHING GESCHIKT?

Kindercoachpraktijk JIJ in je KRACHT, gevestigd in Harderwijk, coacht en begeleidt kinderen vanaf 9 jaar. Voor kinderen onder de 9 jaar adviseer ik – afhankelijk van de situatie en problematiek – het kindertolktraject of opvoedondersteuning. De meeste problemen bij jonge kinderen zijn namelijk heel goed op te lossen door ondersteuning van de ouders!

Het traject bestaat uit slechts enkele sessies. Meestal zijn er 3 tot 6 sessies nodig, afhankelijk van de complexiteit van de hulpvraag, de steun uit de directe omgeving én het karakter van het kind. De tijd tussen de diagnose en de aanpak van de zorgvraag is, in tegenstelling tot reguliere zorgtrajecten, minimaal!

De voordelen van kindercoaching:
Soms is één gesprek al genoeg
Geen verwijzing nodig
Voorkomt erger (én specialistische, zware trajecten)
Laagdrempelig, toegankelijk
Consult in een rustgevende, neutrale omgeving
Geen lange wachtlijsten, je kunt vrijwel direct terecht
Ondersteuning zo lang (of kort) als je maar wilt

En last but not least: niemand velt een oordeel. Elke ouder heeft z’n zorgen of problemen. We kijken alleen naar de oplossing. Zij aan zij, samen staan we sterk!

KINDERCOACHING | STAP VOOR STAP

Stap 1. De intake
Tijdens het eerste gesprek maken we persoonlijk kennis, waarbij ik een zo volledig mogelijk beeld probeer te krijgen van je kind. We benoemen de hulpvraag en ik noteer de nodige persoonlijke gegevens. Dit gesprek duurt ongeveer 1 – 1,5 uur.

Stap 2. De sessies
Daarna ga ik aan de slag met je kind. Onder het genot van een kopje thee of glaasje limonade kletsen we samen even over wie hij/zij is, wat de persoonlijke interesses en doelen zijn, en waar hij/zij mee worstelt. We bespreken de hulpvraag, elkaars’ verwachtingen én kijken naar mogelijke oplossingen die voor hem/haar prettig voelen.

Stap 3. Steun van ouders & directe omgeving
Het állerbelangrijkste van het hele traject? Onvoorwaardelijke liefde en emotionele ondersteuning van de ouders. Een goede sociaal-emotionele ontwikkeling is essentieel voor het zelfvertrouwen en zelfbeeld. En dát zorgt weer voor een optimale en evenwichtige ontwikkeling van je kind.

Vanzelfsprekend houd ik je op de hoogte van de voortgang en hebben we aan het eind van iedere sessie, een korte evaluatie. Tijdens de laatste sessie blikken we samen, ouders én kind, nog even terug en als blijkt dat coaching niet langer nodig is sluiten we het coachingstraject af.

Zit je met je handen in het haar? Ben je helemaal klaar met die goedbedoelde adviezen? Aarzel niet en neem eens vrijblijvend contact met me op. Ik help je. Op weg naar een inzichtelijker, gemakkelijker én… gelukkiger leven. Voor jezelf en voor je kinderen. Ik weet zeker dat je denkt: ‘Dit hadden we veel eerder moeten doen.’

Samen helpen we je kind, om zijn/haar eigen weg te vinden!

Kindercoaching
Kindercoaching
Kindercoaching

“Handen zijn gemaakt
om te helpen

en een hart is gemaakt
om lief te hebben”Kindercoaching

“Als je voelt dat je vastzit zoek dan
naar de 1e kleine stap die je wel aandurft”
– Arjan Erkel –